Thursday Headlines: Dimon doubles down on trashing bitcoin